فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم مطهر رضوی و مناره های آن

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم مطهر رضوی و مناره های آن. هلی شات از زاوار ثامن الحجج در صحن آزادی

6500065000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر