فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از صحن جامع رضوی در حرم امام رضا

تصویر هوایی از صحن جامع رضوی در حرم امام رضا. هلی شات از صحن پیامبر اعظم حضرت محمد در حرم مطهر رضوی. هلی شات از قسمت های مختلف حرم مطهر رضوی

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر