فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از زوار حرم مطهر رضوی در صحن انقلاب

تصویر هوایی از زوار حرم مطهر رضوی در صحن انقلاب. هلی شات از تعدادی از زائران ثامن الحجج در صحن انقلاب

6500065000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر