کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

در مراحل اولیه ورود به عکاسی زمانی که متوجه می‌شوید چند نوع لنز دوربین وجود دارد، انتخاب لنز درست می‌تواند بسیار سخت باشد. لنز های دوربین را بر اساس نوع تصویری که میتواند بگیرد به 7 لنز تقسیم میکنند...

کار با دوربین قسمت 1- قاب بندی

کار با دوربین قسمت 1- قاب بندی

تصاویر لحظات خاصی هستند که توسط عکاس و فیلمبردار با دوربین های مخصوص ثبت میشوند و با توجه به دیدگاه فیلمبردار میتوانند با جزئیات خاص، ساده یا انتزاعی باشند و دیدگاه های منحصر به فردی در مورد تصویر داشته باشند.