کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

در مراحل اولیه ورود به عکاسی زمانی که متوجه می‌شوید چند نوع لنز دوربین وجود دارد، انتخاب لنز درست می‌تواند بسیار سخت باشد. لنز های دوربین را بر اساس نوع تصویری که میتواند بگیرد به 7 لنز تقسیم میکنند...