والاوید، استارتاپ برتر رویداد توانا (100 استارتاپ)

والاوید، استارتاپ برتر رویداد توانا (100 استارتاپ)

والاوید یکی از شرکت کنندگان رویداد توانا در سال 1401 بود که توانست با ارائه و جذب نظر داوران، جایگاه برترحوزه رفع مشکلات جامعه به کمک مشارکت دادن مردم را کسب کند.

حضور والاوید در اولین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر (رصتا) سال 1401

حضور والاوید در اولین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر (رصتا) سال 1401

کاربران رسانه های صوت و تصویر در این نمایشگاه برای اولین بار وبسایت جدید والاوید را مشاهده و با آن کار کردند.