کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

کار با دوربین قسمت 2- انواع لنز دوربین

در مراحل اولیه ورود به عکاسی زمانی که متوجه می‌شوید چند نوع لنز دوربین وجود دارد، انتخاب لنز درست می‌تواند بسیار سخت باشد. لنز های دوربین را بر اساس نوع تصویری که میتواند بگیرد به 7 لنز تقسیم میکنند...

کتابخانه ی دیجیتال و کتابخانه تصویری چیست؟

کتابخانه ی دیجیتال و کتابخانه تصویری چیست؟

پاسخگویی به خیل عظیم نیازهای کاربران در عصر حاضر نیاز به حضور کتابخانه های دیجیتال را توجیه می کند. امروزه در سراسر جهان حرکت کتابخانه ها به این سمت، امری ملموس است. در ایران نیز بسیاری از کتابخانه هابه تبعیت از این ضرورت، حرکت به این سمت را آغاز کرده اند

فوتیج چیست و چه کاربردی دارد؟

فوتیج چیست و چه کاربردی دارد؟

فوتیج به فیلم ها و تصاویری می گویند که تدوین گر برای پر کردن خلا های فیلم از آن استفاده می کند. فیلمبردارانی که در حال ضبط فیلم اند عموما به آن راش یا فیلم های اینسرتی می گویند.