فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز اسلوموشن از پسربچه ای بازیگوش در حال بازی کردن با بادکنک

پرده سبز اسلوموشن از پسربچه ای بازیگوش در حال بازی کردن با بادکنک. حرکت آهسته از پسربچه ای در حال پرتاب کردن بادکنک به هوا با قابلیت حذف پس زمینه

6000060000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر