فیلم بردار: استودیو عقاب

نمایی از یک لودر در کنار یک ساختمان نیمه کاره

نمایی از یک لودر در کنار یک ساختمان نیمه کاره. نمایی از حرکت کردن یک لودر در کنار یک ساختمان نیمه کاره با چند نفر در حال صحبت کردن در کنار آن

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر