فیلم بردار: استودیو عقاب

کار کردن یکی از دستگاه های کارخانه نساجی

کار کردن یکی از دستگاه های کارخانه نساجی. یک چرخ دنده مربوط به یکی از ماشین آلات کارخانه نساجی

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر