حضور والاوید در اولین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر (رصتا) سال 1401

حضور والاوید در اولین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر (رصتا) سال 1401

کاربران رسانه های صوت و تصویر در این نمایشگاه برای اولین بار وبسایت جدید والاوید را مشاهده و با آن کار کردند.