فیلم بردار: استودیو عقاب

باز کردن پنبه با تار پنبه زنی توسط یک شخص

باز کردن پنبه با تار پنبه زنی توسط یک شخص. یک فرد در امیر آباد در حال پنبه زنی است

6000060000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر