فیلم بردار: استودیو عقاب

پیاده روی مردم در روز تشییع قاسم سلیمانی

پیاده روی مردم در روز تشییع قاسم سلیمانی. مردم در کار خیابان ایستاده اند.

3000030000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر