فیلم بردار: استودیو عقاب

دود کردن و گرداندن اسپند از کنار قبر تعدادی شهید گمنام در گلزار شهدا

دود کردن و گرداندن اسپند از کنار قبر تعدادی شهید گمنام در گلزار شهدا. عبور کردن شخصی با ظرفی در حال دود شدن اسپند در دستش از بالای مزار شهدای گمنام

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر