فیلم بردار: استودیو عقاب

رفت و آمد مردم در میدان امام حسین علیه السلام

رفت و آمد مردم در میدان امام حسین علیه السلام. تردد ماشین ها در خیابان انقلاب.

3500035000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر