فیلم بردار: استودیو عقاب

یک مرد در حال وارد کردن رمز کارت بانکی در دستگاه کارت خوان

یک مرد در حال وارد کردن رمز کارت بانکی در دستگاه کارت خوان. یک مرد از مغازه ی نان فاتزی خارج می شود.

3500035000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر