فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از محوطه دانشگاه علامه طباطبایی

تصویر هوایی از محوطه دانشگاه علامه طباطبایی. هلی شات از محوطه اطراف دانشگاه علامه طباطبایی

8500085000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر