فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز پسربچه ای در حال نگه داشتن بادکنک بر روی صورت خود

پرده سبز پسربچه ای در حال نگه داشتن بادکنک بر روی صورت خود. حرکت آهسته از پسری در حال نگه داشتن بادکنک بر روی سر خود با قابلیت حذف پس زمینه

5500055000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر