فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم امام رضا و خشت های طلای آن

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم امام رضا و خشت های طلای آن. هلی شات از گنبد طلای حرم مطهر رضوی و گلدسته ها و ایوان های اطراف آن

6500065000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر