فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد و مناره طلایی آستان قدس رضوی

تصویر هوایی از گنبد و مناره طلایی آستان قدس رضوی. هلی شات از گلدسته ی طلای حرم امام رضا

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر