فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد طلای حرم مطهر رضوی و گلدسته های آن

تصویر هوایی از گنبد طلای حرم مطهر رضوی و گلدسته های آن. هلی شات از گنبد و مناره طلایی حرم مطهر رضوی و ساختمان های اطراف آن

رایگان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر