فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد و گلدسته طلای آستان قدس رضوی

تصویر هوایی از گنبد و گلدسته طلای آستان قدس رضوی. هلی شات از گنبد و مناره طلایی ی حرم مطهر رضوی. هلی شات از حرکت پرچم گنبد طلای ثامن الحجج

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر