فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از زائران امام رضا در صحن های حرم مطهر رضوی در هنگام غروب آفتاب

تصویر هوایی از زائران امام رضا در صحن های حرم مطهر رضوی در هنگام غروب آفتاب. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی حرم مطهر رضوی در هنگام غروب خورشید

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر