فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد و گلدسته ی طلایی حرم مطهر رضوی

تصویر هوایی از گنبد و گلدسته ی طلایی حرم مطهر رضوی. هلی شات از حرم امام رضا و قسمت های مختلف آن

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر