فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی گنبد و گلدسته ی قسمت های مختلف حرم مطهر رضوی

تصویر هوایی گنبد و گلدسته ی قسمت های مختلف حرم مطهر رضوی. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا و ایوان طلای آن

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر