فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و ایوان های آن

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و ایوان های آن. هلی شات از حرم امام رضا و گنبد و گلدسته طلای آن

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر