فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از کتیبه ای بر روی ایوان نقاره خانه در حرم مطهر رضوی

تصویر هوایی از کتیبه ای بر روی ایوان نقاره خانه در حرم مطهر رضوی. هلی شات از کتیبه ای سبز رنگ بر روی ایوان نقاره خانه در صحن انقلاب

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر