فیلم بردار: استودیو عقاب

مردم در حال خواندن دعای قنوت نماز عید فطر

مردم در حال خواندن دعای قنوت نماز عید فطر. خواندن نماز عید فطر در یکی از خیابان های شهر مشهد.

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر