فیلم بردار: استودیو عقاب

حرکت مردم به سمت حرم امام رضاعلیه السلام

حرکت مردم به سمت حرم امام رضاعلیه السلام. تردد ماشین ها در خیابان منتهی به حرم امام رضا(ع).

3000030000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر