فیلم بردار: استودیو عقاب

رفت و آمد مردم در پیاده رو

رفت و آمد مردم در پیاده رو. عبور کردن مردان و زنان از خیابانی در تهران. مردم در حال سوار شدن به داخل تاکسی.

3500035000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر