فیلم بردار: استودیو عقاب

دورکاری بدون مانع کارکنان در دوران کرونا

دورکاری بدون مانع کارکنان در دوران کرونا. تیتر اول روزنامه در مورد ابلاغیه ی سازمان اداری و استخدامی.

4500045000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر