نمایی از صحبت کردن با بی سیم فرمانده ای و راهنمایی از روی نقشه در عملیات والفجر ۴

در در تاریخ مرداد ۳۰, ۱۴۰۰
خرید

Choose Your Desired Option(s)

خرید

نمایی از صحبت کردن با بی سیم فرمانده ای و راهنمایی از روی نقشه در عملیات والفجر ۴

خرید

0فروش

Share Now!

اطلاعات محصول

 • قیمت
  :

  50,000 ریال

 • تاریخ انتشار
  :

  مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

 • اخرین به روز رسانی
  :

  مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید

error: Content is protected !!