فوتیج چیست و چه کاربردی دارد؟

فوتیج چیست و چه کاربردی دارد؟

فوتیج به فیلم ها و تصاویری می گویند که تدوین گر برای پر کردن خلا های فیلم از آن استفاده می کند. فیلمبردارانی که در حال ضبط فیلم اند عموما به آن راش یا فیلم های اینسرتی می گویند.