فرش دستبافت، تجلی هنر ایرانیان

فرش دستبافت، تجلی هنر ایرانیان

فرش ایران و هنر فرش بافی ایرانی از یک تاریخ غنی حکایت دارد که به نوعی یکی از نشانه های شناخت ایران هستند. صنعت فرش بافی مظهر هنر اصیل ایرانی است که ارزش و اهمیت هنر را در این کشور بیان می کند و شناسه ای برای ایران به شمار می رود.

بندر انزلی شهری رویایی در غرب استان گیلان

بندر انزلی شهری رویایی در غرب استان گیلان

قایق سواری در تالاب های انزلی یکی از جذابیت های این شهر است. در دورترین نقطه میتوان 30 دقیقه با قایق موتوری از شهر فاصله گرفت و میان نیزار های بلند تالاب با صدای مرغابیان و وزش باد و بوی خاص این مرداب جانی تازه کرد.