فیلم ها

فوتیج تجویز دارو

فوتیج تجویز دارو

پزشکی :  فوتیج تجویز دارو برای کسانی که به ساخت کلیپ تبلیغاتی، مستند و تولید محتوا برای فضای مجازی مشغول هستند، یکی از بزرگترین دغدغ...
فوتیج از پنس جراحی

فوتیج از پنس جراحی

پزشکی :  فوتیج از پنس جراحی برای کسانی که به ساخت کلیپ تبلیغاتی، مستند و تولید محتوا برای فضای مجازی مشغول هستند، یکی از بزرگترین دغ...
فوتیج عمل جراحی

فوتیج عمل جراحی

پزشکی :  فوتیج عمل جراحی برای کسانی که به ساخت کلیپ تبلیغاتی، مستند و تولید محتوا برای فضای مجازی مشغول هستند، یکی از بزرگترین دغدغه...